TERVETULOA TYFO ry:n sivuille

Nurmijärven Taloyhtiöforum – TYFO ry on Nurmijärven alueella toimivien

yksityisten asunto-osakeyhtiöiden puheenjohtajien ja hallitusten välinen alueellinen

yhteistyö- ja kehittämisverkosto.


TYFO ry - Hallitus

Nurmijärven Taloyhtiöforum – TYFO ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elinvoimaisen elinympäristön järjestämistä, kehittää turvallista ja terveellistä asuntorakentamista sekä eritoten vahvistaa paikallisten asunto-osakeyhtiöiden hyvää johtamiskulttuuria ja hallinnon yleisiä edellytyksiä asunto-omistuksen arvoa nostaen.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi toiminnaksi.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

- edistää yhteistyötä alan eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä

- osallistuu kiinteistöalan keskusteluun

- tekee aloitteita ja antaa lausuntoja

- järjestää jäsenilleen kokous-, ja koulutustapahtumia erityisesti hallintoon liittyvistä aiheista

- harjoittaa julkaisutoimintaa

- osallistuu tutkimus-, ja kehittämishankkeisiin

- kerää ja jakaa jäsenistölleen tarpeellista informaatiota asuntokiinteistöalan kehittämisestä jäsenistönsä oman rakennuskannan arvon nostamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniksi liittyneiltä vuosittain jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja sekä omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

PIHAPARLAMENTTI - kiinnostavia kolumneja

Tulemme julkaisemaan Pihaparlamentti -sivustolla mielenkiintoisia uutisia taloyhtiöiden toiminnasta, antamaan hyödyllisiä vinkkejä sekä julkaisemaan jäsenyhtiöidemme toimintaan liittyviä "hyvät käytännöt" esimerkkejä.

 

"Osakas saa olla amatööri yhdellä ehdolla"

Isännöintiliiton toimitusjohtajan Tero Heikkilän kommentit Helsingin Sanomissa olleisiin artikkeleihin koskien hallitusten osaamistasoa.

"Myyrät ulos taloyhtiöiden hallituksista"

Taloussanomien artikkeli tammikuulta 2012 lisättynä uusilla puheenjohtajien kommenteilla.

"Taloyhtiön strategia - meidän tapa toimia"

Taloyhtiön toimintatavoilla tarkoitetaan osakkaiden yhteistä näkemystä siitä, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja minkälaisin resurssein kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään. 

"Häiriötilanteet haltuun"

Isännöintiliiton lakimies Marina Furuhjelmin blogikirjoitus 31.1.2014

Onko taloyhtiönne pelastussuunnitelma kunnossa?

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Kysely yhdistyksen kiinnostavuudesta

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.